VORIG
HUISJE

VOLGEND
HUISJE

Vuilnis als inkomstenbron

Het Aalmoezeniersweeshuis had altijd geld nodig, zeker in tijden waarin er steeds meer kinderen te vondeling werden gelegd stegen de kosten snel. Het weeshuis kreeg opbrengsten van wel vijftig verschillende inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld de hondenbelasting, en de heffing op het gebruik van de bruidsschuit. In het boekje dat je hier ziet staat beschreven hoe de as-, mest- en vuilnisdienst was georganiseerd. Deze opbrengsten uit de vuilnisdienst waren een belangrijke inkomstenbron voor het weeshuis. 

In het Stadsarchief is ook een grote collectie nieuwjaarswensen te vinden, die verschillende beroepsgroepen lieten maken om een fooitje te vragen aan het begin van het nieuwe jaar. Het waren bijna altijd mensen die op straat werkten: als nachtwacht, lantaarnopsteker, straatveger en vuilnisophaler.

Vuilnis als inkomstenbron

Het Aalmoezeniersweeshuis had altijd geld nodig, zeker in tijden waarin er steeds meer kinderen te vondeling werden gelegd stegen de kosten snel. Het weeshuis kreeg opbrengsten van wel vijftig verschillende inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld de hondenbelasting, en de heffing op het gebruik van de bruidsschuit. In het boekje dat je hier ziet staat beschreven hoe de as-, mest- en vuilnisdienst was georganiseerd. Deze opbrengsten uit de vuilnisdienst waren een belangrijke inkomstenbron voor het weeshuis. 

In het Stadsarchief is ook een grote collectie nieuwjaarswensen te vinden, die verschillende beroepsgroepen lieten maken om een fooitje te vragen aan het begin van het nieuwe jaar. Het waren bijna altijd mensen die op straat werkten: als nachtwacht, lantaarnopsteker, straatveger en vuilnisophaler.

KUNSTPLEEGERS is een samenwerking van Levvel, Stadsarchief Amsterdam en Stichting De Jeugd Van Nu. Met dank aan Fonds21 en Gemeente Amsterdam. Vanaf 27 januari is de expo te zien in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. Hier op kunstpleegers.nl worden verhalen uit de geschiedenis van de pleegzorg afgewisseld met kunstwerken van de jongeren van nu.

KUNSTPLEEGERS is een samenwerking van Levvel, Stadsarchief Amsterdam en Stichting De Jeugd Van Nu. Met dank aan Fonds21 en Gemeente Amsterdam. Vanaf 27 januari is de expo te zien in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. Hier op kunstpleegers.nl worden verhalen uit de geschiedenis van de pleegzorg afgewisseld met kunstwerken van de jongeren van nu.