Privacyverklaring

Levvel, gevestigd aan Fred. Roeskestraat 73, 1076 EC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://kunstpleegers.nl/
Fred. Roeskestraat 73, 1076 EC Amsterdam
+31 6 43956244

Eva Ran is de Functionaris Gegevensbescherming van Levvel.
Zij is te bereiken via e.ran@levvel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Levvel verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Levvel verzamelt uitsluitend geanonimiseerde IP-adressen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Die geanonimiseerde IP-adressen worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van de website. Er zijn geen commerciƫle doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Levvel bewaart de geanonimiseerde IP-adressen niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de geanonimiseerde IP-adressen: de website staat t/m januari 2023 online, daarna worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Levvel verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Levvel gebruikt plug-ins om de website te kunnen laten werken. Hiermee worden geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de trackingcookies die YouTube plaatst.

Levvel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Levvel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: e.ran@levvel.nl