VORIG
HUISJE

VOLGEND
HUISJE

Een bijzonder archief

Het archief van het Aalmoezeniersweeshuis is één van de meest bijzondere en aangrijpende archieven in het Stadsarchief. Bij de te vondeling gelegde baby’s werd vaak een persoonlijk briefje van de moeder aangetroffen. Al die briefjes zijn bewaard. 

Het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger gaat over de periode 1613-1841. Het gaat in totaal om 38 meter archief. Aan de slijtage van de boekbanden kun je zien dat de archiefstukken vaak zijn geraadpleegd. De oudste registers van de Ingenomen kinderen zijn van 1682. Vanaf 1784 werden vondelingen apart geregistreerd. Ook de gegevens van de minnen werden genoteerd, in de registers met Uytbesteden kinderen. Daarin werd opgeschreven welke kinderen bij welke min waren ondergebracht. Er werd ook genoteerd waar de min woonde en hoe het de kinderen verging die bij haar ondergebracht waren. 

De innameboeken zijn zo bijzonder omdat ze naast een nauwgezette administratie ook de briefjes bevatten die bij de vondelingen werden aangetroffen. Het archief is vrijwel compleet gescand en kan via de website van het Stadsarchief worden bekeken. 

Afbeeldingen:
Innameboeken uit het archief van het weeshuis, foto’s Alphons Nieuwenhuis

Een bijzonder archief

Het archief van het Aalmoezeniersweeshuis is één van de meest bijzondere en aangrijpende archieven in het Stadsarchief. Bij de te vondeling gelegde baby’s werd vaak een persoonlijk briefje van de moeder aangetroffen. Al die briefjes zijn bewaard. 

Het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger gaat over de periode 1613-1841. Het gaat in totaal om 38 meter archief. Aan de slijtage van de boekbanden kun je zien dat de archiefstukken vaak zijn geraadpleegd. De oudste registers van de Ingenomen kinderen zijn van 1682. Vanaf 1784 werden vondelingen apart geregistreerd. Ook de gegevens van de minnen werden genoteerd, in de registers met Uytbesteden kinderen. Daarin werd opgeschreven welke kinderen bij welke min waren ondergebracht. Er werd ook genoteerd waar de min woonde en hoe het de kinderen verging die bij haar ondergebracht waren. 

De innameboeken zijn zo bijzonder omdat ze naast een nauwgezette administratie ook de briefjes bevatten die bij de vondelingen werden aangetroffen. Het archief is vrijwel compleet gescand en kan via de website van het Stadsarchief worden bekeken. 

Afbeeldingen:
Innameboeken uit het archief van het weeshuis, foto’s Alphons Nieuwenhuis

KUNSTPLEEGERS is een samenwerking van Levvel, Stadsarchief Amsterdam en Stichting De Jeugd Van Nu. Met dank aan Fonds21 en Gemeente Amsterdam. Vanaf 27 januari is de expo te zien in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. Hier op kunstpleegers.nl worden verhalen uit de geschiedenis van de pleegzorg afgewisseld met kunstwerken van de jongeren van nu.

KUNSTPLEEGERS is een samenwerking van Levvel, Stadsarchief Amsterdam en Stichting De Jeugd Van Nu. Met dank aan Fonds21 en Gemeente Amsterdam. Vanaf 27 januari is de expo te zien in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. Hier op kunstpleegers.nl worden verhalen uit de geschiedenis van de pleegzorg afgewisseld met kunstwerken van de jongeren van nu.